Flotilu pohrebných vozidiel, ktoré používame na prevoz zosnulých, sme dnes doplnili o ďalšie vozidlo značky MERCEDES BENZ Vito. Toto vozidlo je plne vybavené v súlade s legislatívou, ktorú upravuje aktuálne platný zákon o pohrebníctve. Môžeme Vám ešte prezradiť, že spolumajiteľ Pohrebnej služby ACHERON s.r.o. pán JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M. sa podieľal na tvorbe ako prvého, tak i druhého zákona o pohrebníctve a špecifikácia úprav pohrebných vozidiel pochádza práve z jeho myšlienok, ako zabezpečiť čo najlepšiu starostlivosť o zosnulých pri prevoze motorovými vozidlami. 

Vaša Pohrebná služba ACHERON