Ako sme Vás informovali v predchádzajúcej AKTUALITE, s novým prístupom k vybavovaniu pohrebov predovšetkým v prospech kvality služieb vo vzťahu k pozostalým sme na starej adrese v Poprade na Zdravotníckej 4 otvorili novú vybavovaciu kanceláriu pohrebných služieb. Súčasťou kancelárie je i oddelený priestor na technickú prípravu pohrebov, najmä viazenie vencov a zázemie pre zamestnancov pohrebnej služby ACHERON. Nová kancelária sídli na tom istom poschodí ako pôvodná kancelária.

S úctou Vaša pohrebná služba ACHERON