Ďakujem Vám pani Padarasová a aj celému Vášmu týmu za profesionálne zvládnutý celý priebeh pohrebu. Vaše služby rada odporučím. S úctou.

Beáta Žibritovská