Vážení obyvatelia mesta Svit a jeho bezprostredného okolia.

Kancelária pohrebnej služby ACHERON vo Svite Vám poskytuje svoje služby už od roku 1995. Vytvorenie samostatnej vybavovacej kancelárie pohrebnej služby vo Svite spolu s vybavovacou kanceláriou pohrebnej služby v Poprade malo za cieľ ponúknuť Vám kvalitné a profesionálne služby čo najbližie k miestu vášho bydliska, alebo k miestu bydliska Vášho drahého zosnulého. Otváracie hodiny, ktoré sú uvedené na tejto web stránke sú oficiálnymi otváracími hodinami predmetných kancelárií. V prípade potreby sme Vám však k dispozícii NON - STOP 24 hodín denne, či už prostredníctvom telefonického spojenia, alebo po telefonickej dohode aj mimo oficiálnych otváracích priamo v naších vybavovacích kanceláriách.

V mesiaci október 2017 sme rozšírili ponuku naších služieb o možnosť vybaviť pohreb Vášho drahého zosnulého v mieste Vášho bydliska, alebo na inom mieste po telefonickom, alebo mailovom dohovore. 

Pri kontakte s pozostalými aplikujeme a uprednostňujeme citlivý a individuálny prístup v ich tažkej životnej situácii a sme pripravení splniť požiadavky a želania každého pozostalého. V prípade, že sa nebudete vedieť v tejto ťažkej životnej situácii rozhodnúť pri výbere vhodného pohrebného obradu, alebo jeho ktorejkoľvek časti, sme pripravení Vám podať pomocnú ruku a odporučiť Vám len to najlepšie riešenie.

Naše dlhoročné skúsenosti nás zaväzujú pomôcť vám v týchto najťažších chvíľach.

Dôstojný pohreb je poslednou službou, ktorú Vy, prostredníctvom našej pohrebnej služby preukazujete svojmu drahému zosnulému. 

Každý zosnulý si zaslúži našu spoločnú úctu a pokoru pri jeho dôstojnom vyprevádzaní na jeho poslednej ceste.

Vaša pohrebná služba ACHERON pôsobiaca v regióne Poprad už od roku 1996