Poskytujeme službu prepravy zosnulých po celom území Slovesnej republiky. Na prepravu zosnulých používame špeciálne upravené pohrebné vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky uložené zákonom o pohrebníctve.