V rámci zabezpečenia pohrebného obradu, pochovania vášho drahého zosnulého poskytujeme najmä nasledovné služby :

- administratívne dojednanie všetkých náležitostí pohrebného obradu, pochovania vášho drahého zosnulého, v kancelárii pohrebnej služby v Poprade, alebo v kancelárii pohrebnej služby vo Svite,

- na telefonické požiadanie vybavenie pohrebného obradu v mieste bydliska pozostalých/vybavovateľa pohrebu,

- NON - STOP 24 hodinová služba na prevzatie a prevoz zosnulého, vrátene prvotného zaopatrenia/počiatočnej starostlivosti o zosnulého,

- zabezpečujeme prepravu zosnulého v rámci celej Slovenskej republiky a v zahraničí, prvozy zosnulého do a zo zahraničia,

- uloženie zosnulého na chladiace zariadenie,

- zabezpečenie/predaj rakvy a iných smútočných potrieb podľa želania vybavovateľa pohrebu,

- zabezpečenie kvetinových darov (kytice, vence a ikabany) podľa želania vybavovateľa pohrebu, ostatných pozostalých,

- umývanie, obliekanie, úprava zosnulého (oholenie zosnulého, makeup, úprava hlasov a podobne) a vkladanie zosnulého do rakvy,

- výkop hrobovej jamy, premiestnenie zeminy, zasypanie hrobovej jamy,

- prevoz zosnulého na miesto pohrebu, vystavenie zosnulého v otvorenej rakve podľa želania vybavovateľa pohrebného obradu,

- dovoz objednaných kvetinových darov na miesto pohrebu,

- výzdoba domu smútku, aranžovanie kvetinových darov podľa želania vybavovateľa pohrebu,

- zrealizovanie pohrebného obradu (občiansky, cirkevný, alebo kombinovaný), služby rečníka a obradníka,

- živá, alebo reprodukovaná hudba podľa želania vybavovateľa pohrebu,

- prenášanie zosnulého v rakve v dome smútku, uloženie zosnulého do hrobovej jamy - služba nosičov

- úprava hrobu po zasypaní hrobovej jamy, aranžovanie kvetinových darov na hrobovom mieste,

- v prípade pochovania kremáciou prevoz zosnulého do krematória, následné prevzatie urny a jej odovzdanie vybavovateľovi obradu,

- tlač smútočného ozanámenia - PARTE s čiernobielou, alebo farebnou fotografiou zosnulého,

- vystavenie PARTE podľa želania vybavovateľa pohrebu, vrátane uverejnenia informácie o pohrebe v médiách,

- vybavenie úmrtného listu na obecnom/mestskom úrade,

- zabezpečenie fotografa, kameramana na nasnímanie pohrebu podľa želania vybavovateľa pohrebu,

- uloženie urny do hrobu, urnového hrobu, alebo krypty, prípadne rozptyl spopolnených pozostatkov podľa želania vybavovateľa pohrebu,

- predaj ozdobných urien,

- zabezpečíme autobus na prepravu účastníkov pohrebného obaradu podľa želania vybavovateľa pohrebu,

- zabezpečíme Vám pohrebné posedenie - KAR, vrátane poradenstva pri zostavovaní karového menu,

- zabezpečíme/zrealizujeme akékoľvek iné želania vybavovateľa pohrebného obradu.

 

Vaša pohrebná služba ACHERON pôsobiaca v regióne Poprad už od roku 1996